Privacyverklaring

Holydays respecteert uw privacy. In onderstaande privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij van u verzamelen en hoe we er mee omgaan.

Algemeen
Persoonlijke gegevens van onze klanten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Holydays is ervan overtuigd dat bescherming van de (persoonlijke) gegevens van bezoekers en klanten van essentieel belang is voor haar activiteiten. Wij houden ons dan ook aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Dit betekent dat wij geen adresgegevens verstrekken aan derden, tenzij dat nodig is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Automatisch verzamelde informatie
Wanneer u onze site bezoekt, worden de volgende gegevens automatisch geregistreerd op onze server:

  • welke pagina’s worden bezocht, voor onze statistieken,
  • uw IP-adres (een uniek nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend door uw internetprovider wanneer u het internet op gaat), om u als unieke bezoeker te kunnen onderscheiden voor onze statistieken,
  • de naam van uw computersysteem en type internetbrowser, zodat wij onze site kunnen blijven verbeteren voor de systemen die onze bezoekers gebruiken, en zodat wij eventuele problemen beter kunnen oplossen.

Middels dit proces wordt geen persoonlijke informatie van uw computer gelezen. Tevens worden deze gegevens onder geen beding gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Buiten deze gegevens en de gegevens die u zelf invult bij een boeking, aanmelding of aanvraag, wordt geen informatie bewaard.

Cookies
De website van Holydays maakt gebruik van cookies. Dit zijn tijdelijke bestandjes op uw computer waarin informatie wordt opgeslagen voor gebruik op onze website. Deze cookies zijn afkomstig van Holydays zelf. In alle gevallen is de informatie die wij met cookies verzamelen, of die namens ons in cookies wordt verzameld, niet persoonlijk traceerbaar of identificeerbaar. Alle cookies blijven een 30 dagen op uw computer staan. Indien deze termijn verstreken is, wordt de informatie ververst. U kunt het gebruik van cookies in uw internetbrowser blokkeren; via de sectie ‘Help’ van uw browser kunt u achterhalen hoe dat in uw geval in zijn werk gaat.

Google Analytics
Holydays maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van haar website in kaart te brengen. Om deze metingen correct te kunnen verrichten wordt uw zoekgedrag anoniem vastgelegd. Deze metingen gebruikt Holydays om haar website continu te verbeteren en te innoveren.

Uw persoonlijke gegevens
Bij het invullen van het aanvraagformulier op de website van Holydays zijn een aantal verplichte velden. Dit zijn de velden met een *. Deze gegevens daarin heeft Holydays nodig om een dienst aan te kunnen bieden. Door het maken van een boeking of het aanvragen van onze e-mailings wordt u automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Wij gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling te communiceren, u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze producten en diensten. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij in geen geval uw persoonsgegevens aan derden. Ook geeft Holydays geen adressen af van huiseigenaren zonder dat er sprake is van een boeking. Uw gegevens worden bewaard tot twee jaar na het laatste contact.

Rechten

  • U hebt recht op het inzien van uw eigen persoonsgegevens. Holydays is verplicht deze op uw verzoek met u te delen.
  • Indien er gegevens fout zijn doorgegeven of verwerkt, is Holydays verplicht deze aan te passen op uw verzoek.
  • Wilt u een klacht indienen, dan kunt u terecht bij Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Indien u besluit over te stappen op een andere partij, dan heeft u het recht dat de gegevens door Holydays worden overgedragen aan de andere partij.
  • Holydays is verplicht op uw verzoek te stoppen met het gebruik van uw gegevens.

Klachten

Hebt u vragen of klachten over het privacybeleid, dan kunt u deze mailen naar info@holydays.nu.

september 14, 2018